FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Dekompozicije in pokritja grafov (Znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Slovenijo in Francosko Republiko - program PROTEUS v letih 2019-2020)

Obdobje poteka: 01. 01. 2019—31. 12. 2020

Sofinancer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Dekompozicije in pokritja grafov (Decompositions and Coverings of Graphs)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Vodilni prijavitelj na slovenski strani

----------

V okviru te bilterale se obravanavajo nekateri koncepti iz teorije grafov. Na projektu je posebej aktiven izr. prof. dr. Borut Lužar, ki se ukvarja s širšo paleto problemov iz baravanja grafov.

Objavljena sta vsaj dva članka. Prvi na temo Peteresenovega barvanja kubičnih grafov, drugi članek pa govori o maksimalni vrednosti Wienerjeva indeksa med grafi s predpisanim številom blokov.  Nastajajo tudi prispevki o temah kot so predznačeni homorfizmi, središčne cetralizacije v omrežjih ter lihe dekompozicije sodih grafov.

Vodja bilateralnega projekta v Sloveniji: prof. dr. Riste Škrekovski