FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Designstem: integrated design and STEM education (Designstem)

Obdobje poteka:  01.09.2016 - 31.08.2019

Sofinancer:  EU (Erasmus +)

Sodeluje:  Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

 

Obdobje poteka:  01.09.2016 - 31.08.2019

Sofinancer:  EU (Erasmus +)

Sodeluje:  Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju