FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management (KnowingIPR)

Obdobje poteka:  01.07.2018 - 30.06.2021

Sofinancer:  Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva; trg

Sodeluje:  Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Obdobje poteka:  01.07.2018 - 30.06.2021

Sofinancer:  Interreg Danube Transnational Programme: ERDF sredstva; trg

Sodeluje:  Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju