FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Infrastrukturni program - Spletna Podpora Pripravi Projektnih Predlogov - S4P

Obdobje poteka: 1. 3. 2013 - 31. 12. 2014
Financer: ARRS
Sodeluje: Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Na Fakulteti za informacijske študije v okviru infrastrukturnega programa Spletna Podpora Pripravi Projektnih Predlogov - S4P razvijamo orodje, ki je namenjeno dvigu kvalitete in uspešnosti projektnih prijav na nacionalnih in mednarodnih razpisih. Cilj programa je, da preko analize karakteristik preteklih prijav na razpise in pogovorov z raziskovalnimi skupinami ter skrbniki področij identificiramo in odpravimo vse glavne vire napak, ki nastajajo ob pripravi in oddaji prijav projektov.

Rešitev, razvita v okviru programa, bo predstavljala vsebinsko nadgradnjo že obstoječih praks (eObrazci, SICRIS, etc). E-obrazci so sicer odlična rešitev, in so izboljšali popolnost prijav, vendar ne preverjajo vseh pogojev prijavitelja, in uporabnika ne usmerjajo pri prijavi glede na dobre prakse, in ne nudijo pomoči pri načrtovanju finančnega načrta projekta, omejeni pa so na razpise ARRS.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.