FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Spletna Podpora Pripravi Projektnih Predlogov - S4P (I0―0050)

Obdobje poteka: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2020
Financer: ARRS
Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu smo v okviru infrastrukturnega programa Spletna Podpora Pripravi Projektnih Predlogov - S4P razvili in nadaljnje izboljšujemo spletno aplikacijo, ki je namenjena dvigu kakovosti in uspešnosti projektnih prijav na nacionalnih in mednarodnih razpisih.

Naš namen in cilji so:

-          opozarjanje na razpoložljive razpise in njihove formalne omejitve;
-          seznanjanje z dobrimi praksami projektov v programih EU in nacionalnih razpisih, kar omogoča tudi podporo;
-          skrajšanje časa, ki je potreben za analizo objavljenih razpisov;
-          podporo pri iskanju podobnih primerov kot tudi partnerjev za posamezna področja;
-          nudenje podpore pri pripravi projektnih predlogov z upoštevanjem primerne metodologije in pripravo primerne vsebine predlogov projektov in
-          omogočiti uniformirane poteke prijave in zmanjšati administrativne postopke, saj nam bo poenostavljena in učinkovita platforma omogočila bolj sistematično spremljanje dejanske uporabe in odzive s strani vseh uporabnikov, torej tudi izvajalcev raziskovalnih programov.

V okviru infrastrukturnega programa je bila razvita spletna aplikacija S4P, ki je namenjena podpori slovenskim prijaviteljem raziskovalnih in razvojnih projektov pri pripravi projektnih predlogov. S tehnološko pomočjo želimo zmanjšati pogostost formalnih in glavnih vsebinskih napak pri prijavah, prijaviteljem omogočiti osredotočanje na vsebinski del prijav in tako izboljšati uspešnost in kvaliteto projektnih predlogov slovenskih prijaviteljev na razpisih EU in nacionalnih razpisih. Spletna alikacija ima naslednje fukcionalnosti:

-          opozarja na razpoložljive razpise in njihove formalne omejitve;
-          skrajšuje čas, potreben za analizo objavljenih razpisov;
-          seznanja z dobrimi praksami projektov v programih EU in nacionalnih razpisih, kar omogoča tudi podporo
-          predstavlja pomoč iskanju zgledov kot tudi partnerjev za posamezna področja;
-          podpira pripravo projektnih predlogov s pregledom primernih metodologij priprave projektov, ter hkrati
-          olajša pripravo vsebinskega dela predlogov projektov.

Ključne prednosti omenjene aplikacije so:

-          avtomatska kontrola nad vsebinsko (preko vrednotenja ključnih besed) in tehnično ustreznostjo zapisov – »automatic judge« rešitev;
-          projektni obrazec se izpolni prek spletnega obrazca in se kasneje izvozi in shrani v docx obliki, ki jo je mogoče direktno naložiti na portal razpisnika ali jo dalje posredovati;
-          omogočeno je sodelovanje vseh sodelavcev na projektu;
-          pregled nad vsemi preteklimi prijavami na enem mestu;
-          napredno iskanje razpisov po področjih.

Več informacij najdete na tej povezavi.

Vodja programa: doc. dr. Tamara Besednjak Valič