FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Inovativna shema

Obdobje poteka: 1. 8. 2012 - 30. 9. 2015
Financer: MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov je projekt, ki se je začel z generacijo doktorskih študentov 2012/13.

Namen projekta je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. 

Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za študente doktorskega študija na fakulteti, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 

Vodja projekta: doc. dr. Zoran Levnajić

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.