FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Aktivnosti operacije: od 1.10.2018 do 30.9.2022
Financer: 
80% delež Evropska unija, 20% RS
Sodeluje: 
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije

NASLOV PROJEKTA: Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

AKRONIM PROJEKTA: INOVUP

TRAJANJE: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022

PROGRAM: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

VLOGA FIŠ: Partner

 

   

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.