FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

Aktivnosti operacije: od 1.10.2018 do 30.9.2022
Financer: 
80% delež Evropska unija, 20% RS
Sodeluje: 
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Fakulteta za informacijske študije

NASLOV PROJEKTA: Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo

AKRONIM PROJEKTA: INOVUP

TRAJANJE: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022

PROGRAM: Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020

VLOGA FIŠ: Partner

 

   

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«