FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Lokalna tržnica (LOKeT)

Obdobje poteka: 21. 8. 2012 - 31. 8. 2013
Financer: MIZŠ
Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

Projekt LOKeT uvaja mobilno aplikacijo za pripravo ponudbe in naročanje aktualne ponudbe vaših najljubših pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij.

Lokalna tržnica je namenjena:

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.«

Vodja projekta: doc. dr. Matej Mertik