FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021

Obdobje poteka: 01. 09. 2018—30. 06. 2021

Sofinancer: 80% Evropska unija - Evropski socialni sklad, 20% Republika Slovenija

Naziv projekta: Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji (Applied data science and social innovation for better employability in southeastern Slovenia)

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

----------

Vodja projekta: izr. prof. dr. Zoran Levnajič