FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR (HPC RIVR)

Obdobje poteka: 01.03.2018 - 15.09.2020
Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ
Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Obdobje poteka: 01.03.2018 - 15.09.2020
Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ
Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti, Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju