FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Obdobje poteka: 01.10.2017 - 30.06.2022

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ

Sodeluje:   Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Obdobje poteka: 01.10.2017 - 30.06.2022

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ

Sodeluje:   Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju