FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pisarna za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ)

Obdobje poteka: 01. 10. 2017—30. 06. 2022

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ

Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju''

Naziv projekta: Pisarna za prenos tehnologij / Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (Technology Transfer Office)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Partnerji: Vodilni partner konzorcija je Institut “Jožef Stefan”, ostali partnerji so Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut Slovenije, Kmetijski inštitut in Fakultete za informacijske študije v Novem mestu

----------

FIŠ se je leta 2017 pridružil Konzorciju za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo in istega leta tudi formalno ustanovil Pisarno za prenos znanja in tehnologij. FIŠ-u je priključitev v omenjeni konzorcij omogočila, da je lahko vzpostavil Pisarno za prenos znanja in tehnologij (TTO FIŠ), ki skrbi za to, da se je mogoče odzvati na povpraševanja iz gospodarstva po znanju s področja družboslovne informatike in spletnih tehnologij, ki jih pokriva FIŠ. TTO FIŠ tako svojim študentom in raziskovalcem omogoča podporo pri razvoju novih idej, iz katerih lahko nastanejo inovacije, ki jih je mogoče ponuditi gospodarstvu in preiti v plodno sodelovanje med obema sferama.

Temeljne storitve TTO FIŠ za raziskovalce in študente:

Temeljne storitve TTO FIŠ za gospodarstvo:

Vodja projekta na FIŠ: doc. dr. Urška Fric (vodja Pisarne za prenos znanja in tehnologij, TTO FIŠ)

Elektronski naslov: urska.fric@fis.unm.si

          

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 1 Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij.