FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015

Obdobje poteka: 1. 4. 2015 - 31. 7. 2015
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

Projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja 2015« združuje štiri pod-projeke, njegov osnovni namen pa je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt združuje naslednje pod-projekte: 

Projekt je vreden 32.120,00 eur in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nadja Damij.