FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2014

Obdobje poteka: 17. 3. 2014 - 30. 9. 2014
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za management procesov (preimenovan v Inštitut za procese in analize), Laboratorij za podatkovne tehnologije, Inštitut za informacijske študije (preimenovan v Laboratorij za sisteme za podporo odločanju)

Projekt »Po kreativni poti do praktičnega znanja« združuje pet pod-projektov, njegov osnovni namen pa je predvsem vključevanje študentov v raziskovalno dejavnost, tako da bomo našim študentom omogočili raziskovalne priložnosti in sodelovanje z gospodarstvom.

Projekt združuje naslednje pod-projekte: 

Projekt je vreden 36.093,00 eur in ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve« 1.3. »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nadja Damij.