FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Preparation and characterization of single/few layer antimonene and germanium (2D-Sb&Ge)

Obdobje poteka:  01.01.2018 - 30.11.2021

Sofinancer:  EU

Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti 

 

Obdobje poteka:  01.01.2018 - 30.11.2021

Sofinancer:  EU

Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti