FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Preparation and characterization of single/few layer antimonene and germanium (2D-Sb&Ge)

Obdobje poteka: 01. 01. 2018—30. 11. 2021

Sofinancer: EU (FLAG-ERA) preko MIZŠ

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti 

Naziv projekta: Preparation and characterization of single/few layer antimonene and germanium

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Partner

Partnerji: Vodilni partner je Universidad Autónoma de Madrid, Španija, partner je Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg/Department of Chemistry and Pharmacy, Nemčija.

-----------

Vodja projekta na FIŠ: izr. prof. dr. Zoran Levnajič