FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Kompleksna omrežja (P1―0383)

Obdobje poteka: 01. 01. 2013―31. 12. 2016; podaljšanje 01. 01. 2017—31. 12. 2023

Financer: ARRS

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Naziv projekta: Kompleksna omrežja (Complex networks)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

----------

Znanost kompleksnih omrežij preučuje mehanizme nastanka kolektivnih pojavov, ki nastanejo v okviru samoorganizacije v sistemih, sestavljenih iz veliko medsebojno povezanimi subjekti, kot so geni, mravlje ali osebe. Z združitvijo teorije grafov in eksperimentalnega vpogleda v realne kompleksne sisteme, kot so družba ali internet, ta mlada interdisciplinarna veda prispeva temeljne rezultate za izboljšanje infrastrukturnih omrežij na podlagi razumevanja genetskih sistemov.

Naš raziskovalni program vključuje pet smeri: (i) Razvoj novih metod za rekonstrukcijo strukture in napovedovanje povezav v realnih omrežjih, temelječ na empiričnih podatkih; (ii) odkrivanje lastnosti bioloških omrežij, ki so odgovorne za njihovo vrhunsko delovanje in pregled metod oblikovanja omrežja; (iii) opredelitev edinstvene kompleksnosti omrežja s pomočjo dostopnih indeksov, ki določajo mrežno strukturo; (iv) analitična in numerična aplikacija izsledkov optimizacijskih problemov klasičnih grafov na velika realna omrežja; (v) gradnja novih modelov za razvoj socialnih omrežij po vzoru bioloških omrežij, kot so kolonije mravelj in evolucijski algoritmi. Ta interdisciplinarna raziskava temelji na modeliranju in simulacijah, skupaj z metodami iz strojnega učenja, teorije optimizacije in teorije grafov.

Vodja raziskovalnega programa: prof. dr. Riste Škrekovski