FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Majhne tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529007)

Obdobje poteka: 01. 06. 2017—30. 05. 2020

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ

Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Naziv projekta: Majhne tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti (Small factories of the future in transnational value chains)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Vodilni prijavitelj

----------

Projekt obravnava področje četrte industrijske revolucije z industrijo 4.0 in tovarnami prihodnosti.

V okviru empirične raziskave so bile proučene majhne tovarne v avtomobilski in elektro industriji v Srednji in Jugovzhodni Evropi. S pomočjo spletne ankete so bili zbrani podatki glede uporabe visoko zmogljivih računalnikov (HPC) v podjetjih in pri raziskovalnih institucijah ter HPC ponudnikih.

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu so bile organizirane delavnice na temo tovarn prihodnosti z namenom izmenjave znanj in izkušenj o razvoju tovarn prihodnosti. Ugotovitve projekta so bile predstavljene tudi na mednarodnih konferencah: Information Technologies and Information Society (ITIS) (2017) s prispevkom »Theoretically about value chains and factories of the future«, ITIS (2018) s prispevkom »Conceptually about the fourth industrial evolution and briefly about the preliminary results on the use of high performance computing« ter na konferenci evropskega združenja EUROGEO Hidden geographies (2019) z naslovom: »The fourth industrial revolution’s implementation – the Slovenian case study«.

Raziskava v okviru podoktorskega projekta želi doprinesti k razvoju in izgradnji koncepta tovarn prihodnosti v Sloveniji in širše.

Vodja projekta: doc. dr. Lucija Lapuh