FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Majhne tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529007)

Obdobje poteka: 01. 06. 2017—31. 05. 2020

Sofinancer: Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

(spletna stran: https://www.eu-skladi.si/)

Sodeluje: Jean Monnet center odličnosti ''Inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju'' in Konvikt d.o.o.

Naziv projekta: Majhne tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti (Small factories of the future in transnational value chains)

Vrsta projekta: Razvojno-raziskovalni projekt

Vloga FIŠ: Vodilni prijavitelj

      

----------

Projekt obravnava področje četrte industrijske revolucije z industrijo 4.0 in tovarnami prihodnosti. Cilj tovarn prihodnosti je povezati vsak korak proizvodnega procesa. Raziskava v okviru podoktorskega projekta želi doprinesti k razvoju in izgradnji koncepta tovarn prihodnosti v Sloveniji in širše. Projekt poteka v sodelovanju z gospodarskim subjektom Konvikt d.o.o.

Analizirane so bile politike tovarn prihodnosti in znanstvena literatura s tega področja. V okviru empirične raziskave so bile proučene majhne tovarne v avtomobilski in elektro industriji v Srednji in Jugovzhodni Evropi. S pomočjo spletne ankete so bili zbrani in analizirani podatki glede uporabe visoko zmogljivih računalnikov (HPC) v podjetjih in pri raziskovalnih institucijah ter HPC ponudnikih.

Na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu so bile organizirane delavnice na temo tovarn prihodnosti z namenom izmenjave znanj in izkušenj o razvoju tovarn prihodnosti. Ugotovitve projekta so bile predstavljene tudi na mednarodnih konferencah: Information Technologies and Information Society (ITIS) (2017) s prispevkom »Theoretically about value chains and factories of the future«, ITIS (2018) s prispevkom »Conceptually about the fourth industrial evolution and briefly about the preliminary results on the use of high performance computing« ter na konferenci evropskega združenja EUROGEO Hidden geographies (2019) z naslovom: »The fourth industrial revolution’s implementation – the Slovenian case study«.

Ugotovitve so bile objavljene v znanstvenih publikacijah:

Vodja projekta: doc. dr. Lucija Lapuh