FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Majhne tovarne prihodnosti v transnacionalnih verigah vrednosti (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529007)

Obdobje poteka: 1.6.2017-30.5.2020
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju