FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Funkcije genov v mikroorganizmih in njihov vpliv na človeško zdravje (Raziskovalci-2.0-FIŠ-529008)

Obdobje poteka: 1.6.2017-30.5.2020
Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ
Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti