FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Razvoj modela pametnega javnega potniškega prometa v mestni občini Novo mesto (Raziskovalci-2.1-FIŠ-952001)

Obdobje poteka: 1.4.2019-31.3.2022

Financer: Evropski sklad za regionalni razvoj, MIZŠ

Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti