FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Razvoj sistema kakovosti na FIŠ

Obdobje poteka: 12. 10. 2012 - 30. 6. 2015
Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ
Sodeluje: Inštitut za procese in analize, Laboratorij za podatkovne tehnologije, Laboratorij za sisteme za podporo odločanju

FIŠ vedno stremi k nadaljnjemu razvoju, saj želimo svojim študentom zagotoviti sodobne študijske programe. Tako smo poleg raziskovalnih projektov razvili tudi projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ, s pomočjo katerega bomo študentom omogočili še bolj kvaliteten študij ter oblikovali aktualno ponudbo izbirnih predmetov za izpopolnjevanje naravoslovnih in tehničnih znanj.  

Projekt Razvoj sistema kakovosti na FIŠ bo potekal od 12. 10. 2012 do 30. 6. 2015 in je vreden 243.313,65 €. Sofinancirata ga Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt se izvaja skladno z Operativnim programom razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, v okviru 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nadja Damij

   

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.