FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Razvozlavanje bioloških omrežij (J1―5454)

Obdobje projekta: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2016
Financer: ARRS
Sodeluje: Laboratorij za podatkovne tehnologije

Analiza molekularnih omrežij je rastoče interdisciplinarno področje, ki spodbuja napredek v eksperimentalni biologiji in prinaša nove podatke o genskih in proteinskih interakcijah. Osmišljanje teh velikih in kompleksnih podatkovnih baz je eden izmed glavnih problemov sodobne biologije. Ugotovljeno je bilo, da lahko s preučevanjem topologije bioloških omrežij pridobimo informacije, ki jih ni mogoče pridobiti s tradicionalnimi metodami. Tako s kombinacijo teorij in metod iz informatike in matematike z biološkim znanjem in podatki ta raziskovalni projekt prispeva k našemu razumevanju zapletenih bioloških omrežij. V projektu razvijamo nova orodja za računalniško analizo grafov za dešifriranje velikih bioloških omrežnih podatkovnih bazah, s čimer se bistveno razširja prejšnje rezultate projekta Leader. Naš projekt izvajamo v sodelovanju z bio-tech podjetjem DiaGenomi, kjer eksperimentalno testirajo naše metode. Ugotovitve projekta bodo lahko omogočile okvir za ponovno klasifikacijo bolezni, kar bo temeljilo na novih rezultatih omrežja biologije. Poleg tega bodo naši rezultati prispevali k izboljšanju terapij s potencialno velikim vplivom na splošno zdravje.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Nataša Pržulj

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.