FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Spodbujanje družbene in okoljske trajnosti: Raziskovanje in predvidevanje odgovornega delovanja v Sloveniji (J5-1788)

Obdobje poteka:   01.07.2019 - 30.06.2022 

Sofinancer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje: Inštitut za medijske platforme

Obdobje poteka:   01.07.2019 - 30.06.2022 

Sofinancer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje: Inštitut za medijske platforme