FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020 (TIR2020)

Obdobje poteka: 01. 09. 2017—31. 08. 2020

Sofinancer: EU (Erasmus +)

Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

Naziv projekta: Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020 (JM CoE - TIR2020)

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj 

----------

Vodja konzorcija projekta: prof. dr. Borut Rončević