FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Technology and Innovations in Regional Development for Europe 2020 (TIR2020)

Obdobje poteka: 01.09.2017 - 31.08.2020

Sofinancer: EU (Erasmus +)

Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju

 

Obdobje poteka: 01.09.2017 - 31.08.2020

Sofinancer: EU (Erasmus +)

Sodeluje: Inštitut za inovacije in tehnologije v regionalnem razvoju