FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji

Obdobje poteka: 01. 10. 2019—30. 06. 2022

Sofinancer: MIZŠ (ESS)

Naziv projekta: Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji (Applied data science and social innovation for better employability in southeastern Slovenia)

Vrsta projekta: Pedagoški projekt

Vloga FIŠ: Prijavitelj

----------

Cilj operacije “Uporabne podatkovne znanosti in družbene inovacije za boljšo zaposljivost v jugovzhodni Sloveniji” je vpeti gostujoče tuje strokovnjake v pedagoške in raziskovalne procese na naši fakulteti, ki je med osrednjimi izobraževalni institucijami v jugovzhodni Sloveniji. Tuji strokovnjaki, ki jih vabimo, so eksperti v uporabnih podatkovnih znanostih v znanosti (konkretno družboslovju), podjetništvu in umetnosti. Pričakujemo, da bo njihovo gostovanje okrepilo naša znanja na omenjenih področij ter izboljšalo kakovost naših pedagoških in raziskovalnih rezultatov, kar posledično vpliva na konkurenčnost in zaposljivost naših diplomantov.

Načrtovani gostje iz Hrvaške (red. prof. dr. Sanda Martinčić Ipšić) in Srbije (izr. prof. dr. Srđan Škrbić, doc. dr. Jelena Lukić in asist. mag. Milan Jović) so strokovnjaki z uspešno (red. prof. dr. Martinčić Ipšić in izr. prof. dr. Škrbić) oziroma obetavno (doc. dr. Lukić in asist. mag. Jović) kariero v akademskih aspektih računalništva in podatkovnih znanosti. Gostujoča Slovenka iz tujine (ZDA) Vesna Planko je strokovnjakinja za oblikovanje digitalnih storitev, predvsem v kontekstu bančništva in financ. Gostujoča strokovnjakinja iz ZDA, izr. prof. dr. Staša Milojević pa je profesorica na prestižni Indiana University Bloomington, kjer se ukvarja z analizo sodobnih družboslovnih in politoloških problemov v luči podatkovnih znanosti.

Vodja projekta: izr. prof. dr. Zoran Levnajić