FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Visoko zmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme (N1-0057)

Obdobje poteka:  01.01.2017 - 31.12.2019

Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Obdobje poteka:  01.01.2017 - 31.12.2019

Sofinancer:  Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)

Sodeluje:   Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti