FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Znanstvene usmeritve

Znanstvene usmeritve

Naše raziskovalno delo je v grobem organizirano v tri ključna področja, ki so opisana spodaj, z interdisciplinarnimi interakcijami med njimi.

Raziskovalno področje 1: Računalništvo, Informacijski sistemi in Uporabna informatika

Podatkovne znanosti in visoko zmogljivo računalništvo

Informacijski sistemi in Sistemi znanja

Raziskovalno področje 2: Kompleksni sistemi in Teorija grafov

Fundamenti kompleksnih sistemov

Kompleksnost v naravi in družbi

 Teorija grafov, algoritmi in optimizacija

Raziskovalno področje 3: Razvojne študije

Ekonomski razvoj

Politični razvoj