FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Partnerji

Fakulteta je omrežje znanja, ki izvira iz strokovnega in raziskovalnega dela članov akademskega zbora ter iz povezav z zunanjimi partnerji. Ti so s svojo prisotnostjo na trgu in z uspešnim soočanjem z realnimi problemi gospodarstva in drugih sfer dragocen vir strokovnega znanja za študente in akademski zbor, hkrati pa usmerjevalec raziskovalnih potencialov fakultete. Vrata fakultete so odprta vsem, ki želijo predstaviti svojo dobro prakso študentom ali želijo, da profesorji, asistenti, raziskovalci in študentje s svojim znanjem prispevajo k razvoju posamezne organizacije.

Logotipi partnerjev

 TPV   Tmedia       Microsoft      Komunala Novo mesto     Infotehna     Dolenjska akademska pobuda     Center odprte kode Slovenije     PowerCom d.o.o. (Apple Authorized Distributor)                 

 

Partnerske fakultete

Fakulteta za organizacijske študije   Fakulteta za industrijski inženiring  VŠ GRMFakulteta za uporabne družbene študije

Drugi o nas


"Naše društvo DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA (DAP), ki združuje že prek 120 članov, pretežno doktorjev znanosti z Dolenjske in z Bele krajine, vsestransko podpira celotno pedagoško in raziskovalno dejavnost Fakultete za informacijske študije, naše prve državne dolenjske fakultete. Poglobljeni študiji in nove raziskave na zelo pestrem področju računalništva in informatike so danes v razvitem svetu ključnega pomena. Za mlade in ustvarjalne ljudi in bodoče strokovnjake iz naše regije, Slovenije in razvitega sveta predstavljata informatika in računalništvo velik izziv in zagotavljata nešteto možnosti pri novih zaposlitvah in delovnih mestih na vseh področjih našega gospodarstva, obrti in družbenih dejavnosti."

prof. dr. Miha Japelj, univ. dipl. ing., častni predsednik društva DOLENJSKA AKADEMSKA POBUDA


"V zadnjih 50 letih nas je informacijska tehnologija pripeljala že daleč naprej, a še zdaleč ne na zadnjo točko. IBM je danes podjetje znanja. Z inovacijami soustvarjamo modrejši planet. Zaradi tehnologije, ki je na voljo, lahko na primer modreje ravnamo z energijo, zmanjšamo prometne zastoje v mestih in omejimo izpuste toplogrednih plinov v okolje, ali pa očitno skrajšamo čakalne vrste pred zdravstvenimi ambulantami. IBM-ovci imamo priložnost aktivno sodelovati pri ustvarjanju modrih rešitev, ki štejejo za IBM in svet. Ključno pri tem je znanje! Prav zaradi znanja je študij na Fakulteti za informacijske študije izrednega pomena. Danes praktično ni področja življenja, ki ne bi bil prežet z vsebinami, ki jih študentom ponuja ta fakulteta. Odgovornost profesorjev in mentorjev je velika. Širijo namreč znanje in vzgajajo mladi intelektualni potencial, brez katerega si upam reči, da bi življenje vseh nas, vsaj za kratek čas, popolnoma zastalo. Gospodarstvo danes za svoje okrevanje, razvoj in poslovno uspešnost bolj kot kdaj koli prej potrebuje ljudi, ki bodo znali znanje oziroma informatiko integrirati v poslovanje. Strokovnjaki informatike so nosilci sprememb. Tisti, ki imajo glavno vlogo pri zagotavljanju inovativnosti, zlasti na področju poslovnih modelov, hitrosti in prilagodljivosti organizacije ter pozitivne poslovne rasti. Ravno zaradi znanja svojih ljudi je IBM danes tisti, ki lahko podjetjem pomaga preseči gospodarsko težko obdobje. Neprecenljiva je vrednost znanja. To daje nove priložnosti. Takšen je tudi študij na Fakulteti za informacijske študije, ki ga velja zgrabiti z obema rokama."

Roman Koritnik, generalni direktor IBM Slovenija


"Informacijske vede so danes mnogo več od računalništva, saj morajo reševati izzive sodobnega poslovnega okolja z interdisciplinarnim pristopom ter povezovanjem marketinga, prava, informacijskih tehnologij in upravljanja. Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je eden ključnih dejavnikov napredka informatike za naše gospodarstvo in družbo, saj prinaša širok in sodobno usmerjen študij informatike, ki gradi most med izobraževanjem, raziskovalnimi dejavnostmi in gospodarstvom."

Peter Geršič, Poesis d. o. o.


"Podjetja, ki ustvarjamo na globalnih trgih v zahtevnem konkurenčnem okolju, cenimo in potrebujemo sposobne, aktivne, široko razgledane in s sodobnimi znanji opremljene sodelavce. Zato pozdravljamo napore ustanov in posameznikov, ki z zanesljivimi koraki, celo nekoliko vizionarsko, gradijo okolje učeče se regije. Ta širši prostor želi postati središče ustvarjanja, uporabe in ponudbe sodobnih informacijskih znanj. S premišljenim povezovanjem tehničnih in poslovnih vsebin bo Fakulteta za informacijske študije ob odličnem delu z motiviranimi študenti vse opazneje pomagala graditi podobo uspešnega gospodarstva."

mag. Mitja Cerovšek, direktor informatike TPV d. d.