FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Doktorski študijski program Informacijska družba (DR)

POGOJI ZA VPIS

Razpis za vpis v doktorski študijski program Informacijska družba (3. stopnja) v študijskem letu 2018/19 je objavljen tukaj: RAZPIS

----------------------------------------------------------------------------------------

Prijavni rok

Prijavni rok poteka od 1. 6. 2018 do 23. 9. 2018. 

Prijavni rok velja za vpis v 1. letnik in za vpis po merilih za prehode.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo po telefonu 07 37 37 884, po elektronski pošti referat@fis.unm.si ali osebno na Ljubljanski cesti 31A v Novem mestu.

Način prijave

Elektronsko prijavnico se odda prek spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

Če se kandidat prijavlja s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja. Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 23. septembra 2018. 

Če se kandidat prijavlja brez kvalificiranega digitalnega potrdila, (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ do 23. septembra 2018, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno do 28. septembra 2018 poslati po pošti do roka na naslov:

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603
8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se šteje vloga, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, ter podpisana in priporočeno poslana do 28. septembra 2018.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati po pošti na naslov fakultete v zgoraj navedenem roku. 

Priloge k prijavi so sledeče:

Kandidati bodo k vpisu pisno povabljeni. Vpis bo potekal od 26. do 30. septembra 2018.

Če bodo po zaključku prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2018.

Kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 28. do 30. septembra 2018.