FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Visokošolski študijski program Informatika v sodobni družbi (VS)

POGOJI ZA VPIS

Razpis za vpis v programe 1. stopnje v študijskem letu 2018/19 najdete na tej povezavi. Skupne določbe razpisa pa najdete tukaj.

V primeru težav pri izpolnjevanju spletne prijavnice eVŠ se obrnite na naslednje kontakte:

Kandidati za vpis v 1. letnik dodiplomskega študijskega programa se lahko prijavijo v dveh rokih, ki veljajo za vpis državljanov RS ter državljanov držav članic EU:

1. prijavni rok: od 6. 2. 2018 do 30. 3. 2018

Prvo prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 27. julija do 17. avgusta 2018.

2. prijavni rok: od 22. 8. 2018 do 29. 8. 2018

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov. Drugo prijavo lahko oddajo tudi kandidati, ki so bili sprejeti po prvi prijavi, a so se premislili (tudi če so se že vpisali v program, na katerega so bili v prvi prijavi sprejeti, vendar se morajo v tem primeru izpisati do 18. avgusta 2018).

Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2018.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

Rok za zapolnitev še prostih mest bo potekal od 26. 9. 2018 do 27. 9. 2018 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

-        kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,

-        kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,

-        kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 28. do 30. septembra 2018.

3. prijavnega roka od lanskega študijskega leta ni več. 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode (prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante)

Prijavni rok: od 1. 9. 2018 do 17. 9. 2018

Kandidati za vpis v 2. letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

Kot pravočasna se upošteva:

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2018.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo tudi po telefonu 07/37 37 884, po elektronski pošti referat@fis.unm.si ali osebno na Ljubljanski cesti 31A v Novem mestu.

---------------------------------

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

1. prijavni rok: od 6. 2. 2018 do 20. 4. 2018

Rok za oddajo prilog k prijavi: 1. avgust 2018

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov fakultete, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili.

2. prijavni rok: od 22. 8. 2018 do 29. 8. 2018

Rok za oddajo prilog k prijavi: 29. avgust 2018

Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe. V vsaki prijavi navede en študijski program v katerega se želi vpisati. Če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov fakultete, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Pošlje lahko največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe.