FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Informatika v sodobni družbi (VS)

POGOJI ZA VPIS

Razpis za vpis se nahaja tukaj.

Skupni uvodni del razpisa (splošne določbe) se nahaja tukaj.

Sklep o podaljšanju prvega prijavnega roka do 9. 4. 2020 se nahaja tukaj.

V primeru tehničnih težav pri izpolnjevanju prijave, se obrnite na EKC – Enotni kontaktni center državne uprave:

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

Rok za zapolnitev še prostih mest bo potekal od 24. 9. 2020 do 25. 9. 2020 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

Kot pravočasna se upošteva:

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 25. septembra 2020 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele na fakulteto. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Kandidati lahko v prijavi navedejo 1 študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 26. do 30. septembra 2020.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode (prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante)

Prijavni rok: od 1. 9. 2020 do 17. 9. 2020

Kandidati za vpis v  2. letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

Kot pravočasna se upošteva:

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2020.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo tudi po telefonu 07/37 37 884, po elektronski pošti referat@fis.unm.si ali osebno na Ljubljanski cesti 31A v Novem mestu.

---------------------------------

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

1. prijavni rok: od 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020

Rok za oddajo prilog k prijavi: 7. avgust 2020

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov fakultete, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 24. do 30. septembra 2020.

2. prijavni rok: od 20. 8. 2020 do 28. 8. 2020

Rok za oddajo prilog k prijavi: 31. avgust 2020

Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe. V vsaki prijavi navede en študijski program v katerega se želi vpisati. Če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov fakultete, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Pošlje lahko največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe.