FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Visokošolski študijski program Računalništvo in spletne tehnologije (VS)

POGOJI ZA VPIS

Razpis za vpis v študijskem letu 2019/20

Uvodni del razpisa (skupne določbe)

Program RST se bo za 1. letnik v študijskem letu 2019/20 izvajal do trikrat na teden popoldne (začetek ob 16. uri ali kasneje) ali v soboto dopoldne.

V primeru težav pri izpolnjevanju spletne prijavnice eVŠ se obrnite na naslednje kontakte:

Kandidati za vpis v 1. letnik dodiplomskega študijskega programa se lahko prijavijo v dveh rokih, ki veljajo za vpis državljanov RS ter državljanov držav članic EU:

1. prijavni rok: od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019

Prvo prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 26. julija do 16. avgusta 2019.

2. prijavni rok: od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019

Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis, in tisti, ki niso bili sprejeti v nobenega od v Prvi prijavi napisanih študijskih programov.

Drugo prijavo lahko oddajo tudi kandidati, ki so bili sprejeti po prvi prijavi, a so se premislili (tudi če so se že vpisali v program, na katerega so bili v prvi prijavi sprejeti, vendar se morajo v tem primeru izpisati do 16. avgusta 2019).

Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer, če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis visokošolski prijavno-informacijski službi na naslov, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Ljubljani, p.p. 524, 1001 Ljubljana.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2019.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest

Rok za zapolnitev še prostih mest bo potekal od 25. 9. 2019 do 26. 9. 2019 do 12. ure.

V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo:

Kot pravočasna se upošteva:

Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 26. septembra 2019 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele na fakulteto. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.

Kandidati lahko v prijavi navedejo 1 študijski program, v katerega se želijo vpisati in za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 27. do 30. septembra 2019.

Nadaljevanje študija po merilih za prehode (prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante)

Prijavni rok: od 1. 9. 2019 do 17. 9. 2019

Kandidati za vpis v  2. letnik po merilih za prehode oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Kandidat lahko odda več prijav. V prijavi napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode, in sicer, če se prijavlja:

Kot pravočasna se upošteva:

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2019.

Za vsa vprašanja in pojasnila smo vam na voljo tudi po telefonu 07/37 37 884, po elektronski pošti referat@fis.unm.si ali osebno na Ljubljanski cesti 31A v Novem mestu.

---------------------------------

Vpis za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva:

1. prijavni rok: od 12. 2. 2019 do 18. 3. 2019

Rok za oddajo prilog k prijavi: 9. avgust 2019

Prijavo za vpis v 1. letnik se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo, in sicer če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov fakultete, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidati lahko v prijavi po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oz. bodo do rokov, objavljenih z razpisom, izpolnjevali pogoje za vpis.

Sprejete kandidate bomo k vpisu pisno povabili. Vpis bo potekal od 25. do 30. septembra 2019.

2. prijavni rok: od 22. 8. 2019 do 29. 8. 2019

Rok za oddajo prilog k prijavi: 3. september 2019

Prijavo se odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava je hkrati tudi vloga za priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe. V vsaki prijavi navede en študijski program v katerega se želi vpisati. Če se prijavlja:

Kandidati, ki se prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), pošljejo natisnjen in podpisan obrazec prijave za vpis na naslov fakultete, naveden v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave za vpis, in sicer: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, p.p. 603, 8000 Novo mesto.

Kot pravočasna se upošteva:

Kandidat navede en študijski program, v katerega se želi vpisati in za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. Pošlje lahko največ tri prijave, in sicer za različne študijske programe.