FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Doktorski program Informacijska družba

POZOR! Možnost sofinanciranja doktorskega študija -> več informacij

Študijski program izobrazi doktorande za raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo. Tekom študija študenti usvojijo zahtevno raziskovalno metodologijo in se seznanijo z najnovejšimi rezultati in odprtimi raziskovalnimi vprašanji na izbranih področjih informacijske družbe.

2. prijavni rok za vpis v študijski program Informacijska družba na 3. stopnji je odprt do 23. 9. 2020. Če bodo po zaključku 2. prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2020.

Doktorandi so sposobni:

PRIJAVA IN VPIS

Znanstveni naslov: doktor znanosti oziroma doktorica znanosti z okrajšavo dr., ki se pristavlja pred imenom in priimkom. V doktorsko diplomo se kot znanstveno področje, s katerega je naslov pridobljen, vpiše: s področja informacijske družbe. 

Študijski program izvajamo v redni obliki. Šolnina za letnik izrednega študija znaša 2.700 evrov in je plačljiva v 4 obrokih.

Celoten cenik za študijsko leto 2020/21 si lahko ogledate na tej povezavi.