FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Doktorski program Informacijska družba

POZOR! Možnost sofinanciranja doktorskega študija -> več informacij

Študijski program izobrazi doktorande za raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na področjih, ki so povezana z informacijsko družbo. Tekom študija študenti usvojijo zahtevno raziskovalno metodologijo in se seznanijo z najnovejšimi rezultati in odprtimi raziskovalnimi vprašanji na izbranih področjih informacijske družbe.

 

Doktorandi so sposobni:

PRIJAVA IN VPIS

Znanstveni naslov: doktor znanosti oziroma doktorica znanosti z okrajšavo dr., ki se pristavlja pred imenom in priimkom. V doktorsko diplomo se kot znanstveno področje, s katerega je naslov pridobljen, vpiše: s področja informacijske družbe. 

Študijski program izvajamo v redni obliki. Šolnina za letnik izrednega študija znaša 2.700 evrov in je plačljiva v 4 obrokih.

Celoten cenik za študijsko leto 2020/21 si lahko ogledate na tej povezavi.