FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Doktorski program Informacijska družba

Doktorski program

POZOR! Možnost sofinanciranja doktorskega študija -> več informacij

Doktorski študijski program III. stopnje Informacijska družba se izvaja v obsegu 180 KT in izobrazi doktorande za raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja. Doktorandi so sposobni:

PRIJAVA IN VPIS

Znanstveni naslov: doktor znanosti oziroma doktorica znanosti z okrajšavo dr., ki se pristavlja pred imenom in priimkom. V doktorsko diplomo se kot znanstveno področje, s katerega je naslov pridobljen, vpiše: s področja informacijske družbe. 

Cenik študija si lahko ogledate na tej povezavi.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.