FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Kompetence

Študenti bodo na doktorskem podiplomskem študijskem programu Informacijska družba pridobili naslednje kompetence: