FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za dokončanje študija so:

- uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti;

- objava ali sprejetje v objavo enega znanstvenega članka v reviji, abstrahirani v SCI ali SSCI/SCIE ali A&HCI ali SCOPUS ali dveh znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah, abstrahiranih v IBSS, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstract, CSA PAIS International, International Political Science Abstract; LISA, STMA, COMPENDEX oziroma v drugih ekvivalentnih mednarodnih bazah, ki so pomembna za področja, ki jih razvija fakulteta, in sicer s področja teme doktorske disertacije;

- priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.