FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za dokončanje študija so:

- uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti;

- objava ali sprejetje v objavo enega znanstvenega članka v reviji, abstrahirani v SCI ali SSCI/SCIE ali A&HCI ali SCOPUS ali dveh znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah, abstrahiranih v IBSS, CSA Sociological Abstract, CSA Worldwide Political Science Abstract, CSA PAIS International, International Political Science Abstract; LISA, STMA, COMPENDEX oziroma v drugih ekvivalentnih mednarodnih bazah, ki so pomembna za področja, ki jih razvija fakulteta, in sicer s področja teme doktorske disertacije;

- priprava in uspešen zagovor doktorske disertacije.