FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik doktorskega študijskega programa Informacijska družba se lahko vpiše:

Vpis v 2. letnik

 Po merilih za prehode se v 2. letnik doktorskega študijskega programa Informacijska družba lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

 Vpis v 3. letnik

V skladu z 39. členom Zakona o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi je možen prehod v študijski program tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s pravili fakultete. Obveznosti, ki jih je študent že opravil, se primerjajo z zahtevanimi obveznostmi na FIŠ tako po vsebini kot obsegu v KT in se lahko študentu priznajo kot opravljene obveznosti v novem programu. Za manjkajoče vsebine se študentu predpišejo dodatne obveznosti. O tem odloča pristojni organ FIŠ.