FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Kompetence

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili naslednje kompetence:

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Računalništvo in spletne tehnologije pridobili tudi predmetno specifične kompetence.