FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za dokončanje študija

Pogoji za dokončanje študija so uspešno opravljene vse s programom predpisane študijske obveznosti v obsegu 120 kreditnih točk po ECTS.

Študent, ki se vpiše neposredno v drugi letnik, po zaključeni univerzitetni izobrazbi ali specializaciji po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004, mora opraviti vse predpisane diferencialne izpite in redne študijske obveznosti drugega letnika v obsegu najmanj 60 KT.

Študij se zaključi s pripravo in ustnim zagovorom magistrske naloge.