FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Magistrski program Informatika v sodobni družbi

2. prijavni rok za vpis v študijske programe na 2. stopnji je odprt do 23. 9. 2020. Če bodo po zaključku 2. prijavnega roka še ostala prosta vpisna mesta, bomo prijave sprejemali do zapolnitve vpisnih mest, vendar najkasneje do 28. 9. 2020.

Študijski program nadgrajuje temeljno znanje s prve stopnje z novimi znanji s področja informacijske tehnologije. Poglablja tudi metodološko znanje in izobražuje bodoče managerje informacijskih sistemov, oblikovalce uporabniške izkušnje, projektne managerje, analitike ter odločevalce, sposobne razumevanja pomena in uporabe IKT v družbi.

Diplomanti bodo:

Študijski program izvajamo v redni in izredni obliki. 

Redni študij je brezplačen tudi za zaposlene.

Šolnina za letnik izrednega študija znaša 2.500 evrov in je plačljiva v 4 obrokih.

Celoten cenik za študijsko leto 2020/21 si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA IN VPIS