FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Magistrski program Informatika v sodobni družbi

Študijski program nadgrajuje temeljno znanje s prve stopnje z novimi znanji s področja informacijske tehnologije. Poglablja tudi metodološko znanje in izobražuje bodoče managerje informacijskih sistemov, oblikovalce uporabniške izkušnje, projektne managerje, analitike ter odločevalce, sposobne razumevanja pomena in uporabe IKT v družbi.

Diplomanti bodo:

Študijski program izvajamo v redni in izredni obliki. 

Redni študij je brezplačen tudi za zaposlene.

Šolnina za letnik izrednega študija znaša 2.500 evrov in je plačljiva v 4 obrokih.

Celoten cenik za študijsko leto 2020/21 si lahko ogledate na tej povezavi.

PRIJAVA IN VPIS