FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Magistrski program Informatika v sodobni družbi

Magistrski študijski program II. stopnje Informatika v sodobni družbi se izvaja v obsegu 120 KT. Diplomantom poda široka znanja s področja družboslovja in družboslovnih raziskovalnih metod ter jih opremi z dobrim poznavanjem IKT. Tako bodo lahko v praksi znali informacijsko komunikacijsko tehnologijo približati njenim uporabnikom. Diplomanti bodo:

PRIJAVA IN VPIS