FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Izredni študij

Magistrski študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija. Izredni študij poteka v Novem mestu. Predavanja in vaje so v tretjinskem obsegu in sicer zaporedno. Posamezen predmet se zaključi z izpitnim rokom. Študijske aktivnosti potekajo v zgoščeni obliki in sicer dvakrat tedensko, predvidoma ob petkih in sobotah. Predmetnik, izpitni roki, izvajalci in pogoji za napredovanje študentov v višji letnik so enaki kot na rednem študiju.

Pozdravljeni!

Veseli nas, da ste obiskali našo spletno stran. Vam lahko še kako dodatno pomagamo?

Vsa polja, označena z zvezdico * je potrebno obvezno izpolniti.

Podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) Pod nobenim pogojem jih ne bomo uporabili brez vašega dovoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Uporabljali jih bomo izključno v namene obveščanja o študijskih programih in aktivnostih FIŠ.