FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Izredni študij

Magistrski študijski program se izvaja v obliki rednega in izrednega študija. Izredni študij poteka v Novem mestu. Predavanja in vaje so v tretjinskem obsegu in sicer zaporedno. Posamezen predmet se zaključi z izpitnim rokom. Študijske aktivnosti potekajo v zgoščeni obliki in sicer dvakrat tedensko, predvidoma ob petkih in sobotah. Predmetnik, izpitni roki, izvajalci in pogoji za napredovanje študentov v višji letnik so enaki kot na rednem študiju.