FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Kompetence

Študenti bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi pridobili naslednje kompetence:

Študenti pa bodo na magistrskem podiplomskem študijskem programu Informatika v sodobni družbi pridobili tudi predmetno specifične kompetence.