FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Pogoji za vpis

Vpis v 1. letnik

V prvi letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se poleg diplomantov programa 1. stopnje Informatika v sodobni družbi lahko vpiše:

Za diplomante visokošolskih strokovnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, se smiselno uporabljajo določila za diplomante študijskih programov prve stopnje.

Vpis v 2. letnik

V drugi letnik magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi se poleg študentov 1. letnika magistrskega študijskega programa Informatika v sodobni družbi lahko vpiše:

 Vloge za prehode med ostalimi programi, programi specialističnih študijev, programi znanstvenih magistrskih študijev in magistrskih študijev druge stopnje, obravnava pristojni organ FIŠ individualno.