FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Predmetnik

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Vsebuje 28 predmetov, od katerih je 23 obveznih in pet izbirnih predmetov. Zaključi se z izdelavo in zagovorom diplomske naloge.

Ta predmetnik bo v veljavi do 30. 9. 2017 za vse letnike, do 30. 9. 2018 za 2. in 3. letnik in do 30. 9. 2019 za 3. letnik. Po 30. 9. 2019 bo za vse letnike veljal prenovljen predmetnik študijskega programa Informatika v sodobni družbi (UN). Sklep Senata FIŠ o izvedbi