FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Predmetnik - delna posodobitev

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Vsebuje 28 predmetov, od katerih jih je 26 obveznih in dva izbirna, študenti pa se udeležijo tudi delovne prakse. 

Predmetnik študijskega programa Informatika v sodobni družbi (VS) velja od 1. 10. 2020 dalje za 1. letnik, od 1. 10. 2021 dalje za 1. in 2. letnik ter od 1. 10. 2022 dalje za vse letnike. Sklep Senata FIŠ o izvedbi

 

1. letnik

Predmet Semester KT
Družba in tehnologija 1 5
Raziskovalna metodologija 1 6
Uvod v informatiko 1 6
Uvod v algoritme 1 6
Uvod v programiranje 1 7
Teorija organizacije 2 6
Temelji ekonomije 2 6
Operacijski sistemi 2 6
Statistika 1 2 6
Statistika 2 2 6

2. letnik 

Predmet Semester KT
Spletni mediji 3 6
ePolitika in eDemokracija 3 6
Informacijski sistemi 3 6
Multivariatna analiza 3 7
Baze podatkov in
modeliranje podatkov
3 6
Analiza omrežij 4 6
Informacijska družba 4 5
Spletno programiranje 4 6
Izbirni predmet 1* 4 6
Izbirni predmet 2* 4 6

* Učne načrte si lahko ogledate v zavihku Izbirni predmeti na povezavi.

3. letnik

Predmet Semester KT
Informatizacija poslovnih
procesov
5 6
ePodjetništvo 5 6
Projektni menedžment 5 6
ePoslovanje 5 6
Raziskovalni praktikum 5 6
Sodobni družbeni trendi  6 6
Delovna praksa 6 18
Izbirni predmet 3* 6 6

* Učne načrte si lahko ogledate v zavihku Izbirni predmeti na povezavi.