FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Predmetnik - delna posodobitev

Program traja tri leta in je razdeljen v šest semestrov. Vsebuje 28 predmetov, od katerih jih je 26 obveznih in dva izbirna, študenti pa se udeležijo tudi delovne prakse. 

Predmetnik študijskega programa Informatika v sodobni družbi (VS) velja od 1. 10. 2020 dalje za 1. letnik, od 1. 10. 2021 dalje za 1. in 2. letnik ter od 1. 10. 2022 dalje za vse letnike. Sklep Senata FIŠ o izvedbi

 

Posodobitve predmetnika:

1. letnik

- predmet Družboslovna raziskovalna metodologija je preimenovan v Raziskovalna metodologija

- predmet Sodobni družbeni trendi je prestavljen v 3. letnik, nadomestil ga je predmet Operacijski sistemi (ki je bil pred tem izbirni predmet)

2. letnik 

- predmet Teorije informacijske družbe je preimenovan v Informacijska družba

3. letnik

- ukinjena je Diplomska naloga, nadomestita pa jo dva obvezna predmeta, in sicer Sodobni družbeni trendi (ki je prestavljen iz 1. letnika) in Poslovna etika (ki je bil pred tem izbirni predmet)

- učni načrt za predmet Raziskovalni praktikum je posodobljen