FIŠ - Fakulteta za informacijske študije

Magistrske naloge

    

Priimek

Ime

Naslov

Datum zagovora

Piletič

Uroš 

Razvoj sistema za nadzor in upravljanje doma

5. 6. 2020

Lukše

Mojca

Pomen pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in analize učinka na varstvo podatkov pri implementaciji in skladnosti podjetij z GDPR, Uredbo 2016/679

20. 5. 2020

Fortuna

Dejan

Vpliv interneta stvari na logistiko 

12. 3. 2020

Jurman

Marko

Stili vodenja na Dolenjskem in v Posavju ter raziskava uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij kot pripomočkov za uspešnejše vodenje

6.12.2019

Aupič

Tadej

Vpeljava poslovnega obveščanja v izbrano podjetje

25.10.2019

Marolt

Dejan

Oblikovanje koncepta spletnih študijskih orodij Fakultete za informacijske študije skozi raziskovanje in načrtovanje uporabniške izkušnje

24.10.2019

Meglič

Nina

Pristranskost zaradi uporabe skupne metode v študijah digitalne pismenosti

22.10.2019

Žagar

Elvira

Podatkovna analiza političnega diskurza predsednikov Republike Slovenije

22.10.2019

Zoran

 Maja

Iskanje rezervnih delov s pomočjo QR kode

21.10.2019

Janež

Rok

Vpliv standardov, regulatornih zahtev in smernic dobre proizvodne prakse na proces integracije procesnega sistema tehnološke opreme v operativno okolje farmacevtske industrije

30.9.2019

Piletič

Rok

Data semantics in business reporting for end-user programming analytics

20.12.2018

Šašek

Simon

Zaščita in varovanje osebnih podatkov pri uporabi mobilnih aplikacij

5.11.2018

Urbas

Uroš

Zavedanje domačih uporabnikov v Sloveniji o varnostnih grožnjah pri uporabi domačega računalnika

5.11.2018

Udovč

David

Kako hitro pozabljamo? Dinamika pozornosti javnosti na večje svetovne dogodke

26.10.2018

Trpin

Alenka

Primerjalna analiza Evklidske in Poincarejeve metrične razdalje v algoritmih strojnega učenja

26.10.2018

Kralj

David

Razvoj spletne aplikacije za spremljanje prevozov v podjetju

23.10.2018

Velemirov

Katja

Problem brezposelnosti mladih diplomantov v Sloveniji

28.9.2018

Metelko

Milan

Optimizacija delovnih procesov z implementacijo informatizacije v osnovni šoli

24.9.2018

Jerković

Darko

Ukrepi za zmanjševanje tveganj pri upravljanju znanja

24.9.2018

Časar

Igor

Kritični pogled na proces usvajanja digitalnih kompetenc

28.8.2018

Gošnik

Gregor

Digitalna pismenost in bralno-učne navade osnovnošolcev

13.7.2018

Hotko

Bojan

Informacijsko-komunikacijska tehnologija kot podpora sodobnim oblikam poučevanja


13.7.2018 

Kolbezen

David

Privilegirani uporabniki in varna uporaba gesel

13.6.2018

Repovž

Matej

Vpliv uporabnikov na stopnjo informacijske varnosti

13.6.2018

Kos

Simona

Finančna interpretacija ocenjevanja tveganj upravljanja znanja

26.3.2018

Kapš

Franja

Vpeljava spremembe v informacijski sistem v farmacevtski industriji

26.3.2018 

Barbo

Matej

MEBWS – opozorilni sistem za zaviranje v sili za motoriste

27.10.2017 

 Črček

Martina 

Vizualizacija prostorskih podatkov s programskim orodjem SDMS 

 27.10.2017

Novosel

Helena

Grožnje in tveganja pri rokovanju z informacijami v poslovanju podjetij

24.10.2017

Herak

Nika

Varnost spletnih plačil pri nakupovanju pri slovenskih in mednarodnih spletnih trgovcih


24.10.2017

Umek

Dejan

Ocenjevanje tveganj pri upravljanju znanja

17.10.2017

 Pavlovič

 Sara

Primerjava programske opreme za 3D modeliranje, animacijo, simulacijo in renderiranje

14.8.2017

Ambrožič

Črt

Knjižnice in zagotavjanje informacijske varnosti v elektronskem okolju

14.8.2017

Zupančič

Peter

Razvoj mobilne aplikacije : mobilni imenik gostinskih ponudnikov Malcajt

7.7.2017

Pavlovič

Sara

Primerjava programske opreme za 3d modeliranje, animacijo, simulacijo in renderiranje

30.6.2017

Matešić

Marjan 

Zdravstvo v digitalni dobi: zavarovanje zdravstvenih informacij

31.5.2017

Sepaher

Gregor

Zagotavljanje kakovosti v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto

29.5.2017

Kuzem

Rok

Avtomatizacija procesa priprave in upravljanja delovnih postaj na Statističnem uradu

 

21.3.2017 

Mihelač

Lorena

Napovedovanje slušne sprejemljivosti glasbe na osnovi entropije harmonije

22.2.2017

Zoran

Natalija

Določanje normativnih količin materialov za pakiranje izdelkov v proizvodnem podjetju

22.2.2017

Pezdirc

Marina

Analiza samooskrbne pridelave v Sloveniji s poudarkom na kmetijah, vključenih v kmetijsko okoljske programe

 25.10.2016

Zidar

Miša

Računalniško opismenjevanje v mehanizmu izboljšave kakovosti življenja starostnikov v Mestni občini Ljubljana

14.9.2016

Pintar

Jure

Vpeljava notranjih pravil z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v izbrano organizacijo

14.9.2016

Škedelj

 Janja

Organizacijska klima in odnosi v trgovini Okaidi

 10.08.2016

Vranešič

Nino

Razvoj metode za izvedbo forenzičnih aktivnosti na mobilnem operacijskem sistemu Firefox OS

 

21.07.2016

Kramar

Andrej

Prenova informacijskega sistema in prenova poslovnih procesov v izbrani očesni ordinaciji 

05.07.2016

Strojin

Urška

Glasba v oblaku: pravni vidiki na področju varstva avtorskih in sorodnih pravic

14.06.2016

Turk

Alenka

Izboljšava procesa izdelave tehnoloških podlag izdelka s pomočjo Teorije omejitev

08.12.2015

Gršič

Jožica

Revizija stroškov dela v povezavi z revizijo računovodsko-informacijskega sistema v podjetju

29.10.2015

Pinterič

Vanja

Ozaveščenost evropskih spletnih uporabnikov o kiberkriminalu

06.10.2015

Matešić

Danijela

Informacijska podpora managementu znanja

13.04.2015

Jožica

Luzar

Spletna socialna omrežja, varnost in zasebnost mladostnikov

03.03.2015 

Mihičinac

Aleksander

Láhko izvajalno okolje v obliki samozadostnega LXC-vsebnika

17.12.2014

Jankulov

Darja

Učinkovitost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v računovodstvu občinske uprave Občine Dolenjske Toplice

04.11.2014

Voglar

Peter

Obvladovanje in vrednotenje informacijskih tehnologij v organizaciji z okvirjem COBIT

01.10.2014

Klenovšek

Nataša

Večparameterska primerjalna analiza implementacij podatkovnih skladišč za potrebe migracije podatkovne baze v MS Accessu v podatkovno skladišče 

23.09.2014

Hliš

Tomo

Uporaba mobilne tehnologije LTE za dostop do širokopasovnega omrežja: magistrska naloga

17.07.2014

Popit

Franci

Vpeljava in primerjava artikla v informacijska sistema Baan IV in Navision v procesu proizvodnje

17.07.2014

Štojs

Martin

Varnost e-poslovanja, zaščita podatkovnih informacij ter IKT sistemov v državni upravi

11.07.2014

Luzar

Damjan

Avtomatizacija oskrbe logističnega procesa

02.07.2014

Grm

Aleš

A comparison of tools in email forensic investigation

20.06.2014

Kraljič

Boštjan

Forenzika mobilnega telefona na platformi Android in uporaba pridobljenih elektronskih dokazov

20.06.2014

Kovačevič Rudolf

Daniel

Razvoj modela za podporo odločanja na področju duševnega zdravja

24.02.2014

Kožar

Mitja

Prenova in informatizacija upravnih procesov v Občini Krško

24.02.2014

Golob

Vanja

Optimizacija nadzora uporabe industrijskega sladkorja pri odobrenem predelovalcu

24.02.2014

Sotošek

Katja

Pomen poznavanja IKT pri reintegraciji v družbo: študija primera: Don Pierinova komuna

18.11.2013

Grahek

Tatjana

Vzpostavitev elektronskega dokumentnega sistema v javnem zavodu

13.11.2013

Kovač

Branko

Obvladovanje stroškov v manjšem lesnem podjetju

26.08.2013

Bratkovič

Damjan

Večkriterijski model za izbiro ERP sistema v podjetju Leso-pis Martin Žura s.p.

12.07.2013

Gosenca

Marija

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov davčnih zavezancev

05.06.2013

Kužner

Mateja

Vpliv uporabe Facebooka na osnovnošolske otroke v občini Krško

10.05.2013

Rudolf

Marko

Sprejemanje pogojev uporabe ter politike zasebnosti in zavedanje uporabnikov spletne pošte o varnosti njihovih podatkov: primer storitve Gmail

10.05.2013

Stele

Matija

Notranja revizija izplačevanja transferjev iz informacijskega sistema Centrov za socialno delo (IS CSD) na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve

27.02.2013

Štefančič

Bojan

Vpeljava lahkih odjemalcev v obvladovano okolje kromatografskega podatkovnega sistema

27.02.2013

Štangelj

Jure

Uporabniški vmesniki v menedžerskih informacijskih sistemih

21.12.2012

Petan

Janko

Vpliv informacijske varnostne politike na učinkovito delovanje IKT opreme: Primer Carinskega urada

17.12.2012

Jambriško

Tatjana

Spletno bančništvo in njegova uporaba v Posavju

30.10.2012

Jambriško

Dušan

Vpliv računalniškega piratstva na stopnjo računlaniškega kriminala

30.10.2012

Kuhar

Valentin

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov zaposlenih v policiji

30.10.2012

Malnarič

Helena

Politika razvoja širokopasovnega dostopa na podeželju v Republiki Sloveniji in primerjava z evropskimi državami

30.10.2012

Berbić

Haris

Socialna omrežja v podjetju z odprtokodno izvedbo

23.05.2012

Kuretič

Aleš

Optimiranje procesa odločanja v upravnih postopkih na 1. stopnji na primeru Mestne občine Novo mesto

21.05.2012

Šašek Jakše

Helena

Vloga informacijske tehnologije pri upravljanju z znanjem

25.04.2012

Levak

Karmen

E-izobraževanje - izziv učeči se družbi in priložnost za razvoj posameznika

25.04.2012

Čebulin

Helena

Izboljšanje računalniške pismenosti na podeželju

21.03.2012

Ramuta

Ivan

Izboljšava proizvodnega procesa v majhnem podjetju z individualno proizvodnjo

21.03.2012

Jambrošić

Andi

Interaktivno učenje in urjenje z multimedijskimi sistemi

21.03.2012

Arh

Ivan

Večparametrska primerjalna analiza referenčnih modelov SAP ASAP in MS Sure Step pri uvajanju ERP sistemov s poudarkom na obvladovanju tveganj

21.03.2012

Fabjančič

Peter

Prenova poslovnega procesa ob implementaciji informacijske rešitve v javni upravi - Uvedba e-gradiv za seje občinskega sveta

21.03.2012

Sajtl

Katja

Optimizacija projektnega pristopa s poudarkom na celoviti informatizaciji projektne pisarne

01.02.2012

Prijon

Egon

Virtualno on-line, z IKT podprto poslovanje in razvoj transnacionalnega podjetja

01.02.2012

Vesel

Manuel

Vpliv preventivnih aktivnosti na zmanjševanje kriminalitete

09.01.2012

Škvorc

Andrijana

Analiza informacijske varnosti v NEK

25.10.2011

Marolt

Helena

Analiza in uspešni modeli šolskih spletnih portalov

03.10.2011

Tekavec

Nataša

Sodobni koncepti informatizacije v šolstvu

03.10.2011

Jantolek

Manica

Učinkovitejše in uspešnejše obvladovanje procesov z uporabo IKT - predlog rešitve na področju trošarin

31.08.2011

Kragelj

Ingrid

Procesni načrt upravljanja šolskega spletnega mesta

15.07.2011

Krevs

Miran

Revizija informacijskega sistema naročanja materiala in storitev v podjetju "X"

15.07.2011

Ozimek

Martina

Razvoj podpornih sistemov za reševanje potreb starejših v občini Kamnik

23.06.2011

Škvorc

Vlado

Raziskava računalniške in informacijske pismenosti v Posavju

22.06.2011

Katanović

Davor

Obvladovanje varnostnih incidentov s pomočjo računalniške forenzike

14.03.2011

Radovan

Natalija

Vloga IKT pri spodbujanju podeželskega turizma JV Slovenije: učinkovitost promocije

31.01.2011

Benčina

Blanka

Analiza projekta Center Vseživljenjskega učenja Dolenjska

20.12.2010

Gabrijel

Gregor

Metode izboljšanja poslovnih procesov: izboljšava učinkovitosti izvedbe prekrškovnega postopka na Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve

05.10.2010

Česnik

Benjamin

Prenova prodajnega procesa s pomočjo poslovnega informacijskega sistema SAP/R3 v hčerinskih podjetjih na tujih trgih

14.07.2010

Gosar

Aleksandra

Analiza funkcionalnosti informacijskega sistema

14.07.2010

Košir Bobnar

Jožica

Analiza in izboljšanje e-izobraževanja na višji strokovni šoli Novo mesto

14.07.2010

Marijan

Robert

Redakcijski informacijski sistem kot orodje izboljšanja poslovanja časopisno-založniškega podjetja

08.07.2010

Kočevar

Janja

Projektno vodenje in pridobivanje sredstev za EU projekte

24.05.2010

Smolič

Franci

Uporaba GIS za prikaz meteoroloških podatkov v prometnem informacijskem sistemu

24.05.2010

Petrovič

Andreja

Lastnosti sodobnih programov za obdelavo digitalnih fotografij in njihova uporaba v odločitvenem sistemu za izbiro programa

10.02.2010

Macele

Miha

Prenova računalniškega sistema vodenja farmacevtske proizvodnje

23.12.2008

Nazaj>>