Obdobje poteka: 1.10.2016 – 30.09.2018
Sofinancer: ARRS
Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Slovenski znanstveniki doma in po svetu – CRP 2016 (V5―1657)

Obdobje poteka: 1.10.2016 – 30.09.2018
Financer: ARRS
Sodeluje: Laboratorij za kompleksne sisteme in podatkovne znanosti

Znanost je že dolgo priznana kot dolgoročni strateški cilj naše države. Specificno je internacionalizacija slovenske znanosti eno od glavnih področij, na katerih se pričakuje preboj v prihodnjih letih, vključno s krepitvijo povezav s slovenskimi znanstveniki v tujini. Žal pa raziskava, potrebna za določanje najboljših politik za doseganje teh ciljev, ni zaključena. Celovite informacije o mobilnosti, povezovanju in sodelovanju med slovenskimi znanstveniki manjkajo, kljub odličnemu sistemu SICRIS/COBISS. Namen tega projekta je zapolniti to luknjo na več načinov, predvsem skozi boljšo organizacijo podatkov o slovenskih znanstvenikih v tujini ter pripravo predlogov politik v smeri večje svetovne prepoznanosti slovenske znanosti. Vidnost rezultatov bo zagotovljena preko portala Metina Lista, ki je partner v projektu ter ključni del naše vizije osrednjega portala za popularizacijo in svetovno prepoznavnost slovenske znanosti.

Vodja projektne ekipe FIŠ: doc. dr. Zoran Levnajić

Skip to content