Študijski programi

Gonilo sodobnega časa je informacijsko komunikacijska tehnologija, strokovno znanje za to področje pa lahko pridobiš prav na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ). Izberi svoj študijski program ter spoznaj najnovejše programe, procese, družbene situacije in delovne postopke, ki uporabljajo sodobno tehnologijo.

Razpis za vpis v programe 1. stopnje v študijskem letu 2021/22 je bil objavljen januarja 2021.

Razpis za vpis v programe 2. stopnje v študijskem letu 2021/22 je bil objavljen aprila 2021.

Razpis za vpis v program 3. stopnje v študijskem letu 2021/22 je bil objavljen aprila 2021.